strona główna | wyślij e-mail   

inż. Edward Bernacki

Rzeczoznawca Samochodowy i Ruchu Drogowego

☰

ODSZKODOWANIA

Odszkodowania za wypadki komunikacyjne oraz inne wypadki, w pracy, wypadki losowe itd.

1. Sporządzam "Opinie techniczne" na rzecz prowadzonych postępowań likwidacji powstałych szkód.

Zadzwoń - nie wymagam żadnej przedpłaty !

a) wypadki komunikacyjne.

b) śmierci osoby bliskiej w wypadku.

2. Szkody w pojeździe, w przypadku:

a) problemów z ustaleniem odpowiedzialności za szkodę - szkody powstałe w wyniku odpowiedzialności zarządcy drogi (dziury w drodze, drzewo, zniszczona nawierzchnia, plama oleju) lub wykonawcy robót drogowych (wadliwa sygnalizacja, gres powodujący szkody, nieoznaczone miejsca niebezpieczne),

b) zaniżeniem kosztów naprawy kosztorysowej przy likwidacji szkody z polisy OC - wymuszanie użycia części zamiennych, zaniżenie kosztów naprawy,

c) zaniżeniem kosztów naprawy w warsztacie - żądanie faktur źródłowych, odmowa pokrycia kosztów holowania i parkingu,

d) rozliczeniach szkody całkowitej - zaniżenie wartości pojazdu, ustalenie szkody całkowitej przy kosztach naprawy mniejszych niż wartość pojazdu,

e) odmowie wypłaty z polisy AC w przypadku kradzieży lub wypadku - nielegalne wprowadzenie na polski obszar celny, kopiowanie kluczyków, kwestionowanie wersji wskazanej przez poszkodowanego.

#083401

inż. Edward Bernacki - Rzeczoznawca Samochodowy i Ruchu Drogowego

Strony internetowe: INVITO.pl