Rzeczoznawca Samochodowy i Ruchu Drogowego

       ODSZKODOWANIA 

Spis treści


Opinie, porady,
rekonstrukcje zdarzeń
  • inż. Edward Bernacki
  • tel. kom. 604 251 055
    w godz. 8-20Odszkodowania za wypadki komunikacyjne oraz inne wypadki, w pracy, wypadki losowe itd.

Sporządzam "Opinie techniczne" na rzecz prowadzonych postępowań likwidacji powstałych szkód.

Zadzwoń - nie wymagam żadnej przedpłaty !


a) wypadki komunikacyjne.

b) śmierci osoby bliskiej w wypadku.

2. Szkody w pojeździe, w przypadku:

a) problemów z ustaleniem odpowiedzialności za szkodę - szkody powstałe w wyniku odpowiedzialności zarządcy drogi (dziury w drodze, drzewo, zniszczona nawierzchnia, plama oleju) lub wykonawcy robót drogowych (wadliwa sygnalizacja, gres powodujący szkody, nieoznaczone miejsca niebezpieczne),

b) zaniżeniem kosztów naprawy kosztorysowej przy likwidacji szkody z polisy OC - wymuszanie użycia części zamiennych, zaniżenie kosztów naprawy,

c) zaniżeniem kosztów naprawy w warsztacie - żądanie faktur źródłowych, odmowa pokrycia kosztów holowania i parkingu,

d) rozliczeniach szkody całkowitej - zaniżenie wartości pojazdu, ustalenie szkody całkowitej przy kosztach naprawy mniejszych niż wartość pojazdu,

e) odmowie wypłaty z polisy AC w przypadku kradzieży lub wypadku - nielegalne wprowadzenie na polski obszar celny, kopiowanie kluczyków, kwestionowanie wersji wskazanej przez poszkodowanego.

  
  #040744 Kreator stron internetowych: INVITO.pl